Ucapan Belanjawan 2022 Sabah

UCAPAN BELANJAWAN NEGERI TAHUN 2022

OLEH

Y.A.B. DATUK SERI PANGLIMA HAJI HAJIJI BIN HAJI NOOR
KETUA MENTERI MERANGKAP MENTERI KEWANGAN SABAH
DI PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI

PADA
03 DISEMBER 2021 (JUMAAT)
BERSAMAAN 28 RABIULAKHIR 1443H

“EKONOMI PULIH, RAKYAT SEJAHTERA”

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Keluarga Malaysia
Salam Sabah Maju Jaya

Datuk Speaker,

 1. Dengan penuh takzim, saya mohon izin untuk
  membentangkan cadangan Belanjawan Negeri Sabah bagi
  Tahun 2022 untuk kelulusan Dewan yang mulia ini.
  MUKADIMAH
  Datuk Speaker,
 2. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran
  dirafakkan ke hadrat Allah Subahanahu Wa Ta’ala atas
  kekuasaan dan kebesaran-Nya kita dapat sekali lagi bersidang
  di Dewan yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan
  besar Nabi Muhammad Sallallahualaihi Wasallam, para
  sahabat dan keluarga baginda.
  2 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 3. Saya juga bersyukur kerana dengan limpah rahmat dan izinNya jua, pada petang Jumaat yang penuh keberkatan ini, saya
  diberikan ruang dan kesempatan untuk terus menunaikan
  amanah serta tanggungjawab sebagai Menteri Kewangan bagi
  membentangkan Belanjawan Negeri Sabah Tahun 2022 di
  hadapan para Ahli Yang Berhormat yang dipilih mewakili
  seluruh rakyat di Sabah.
 4. Belanjawan 2022 merupakan bajet tahunan kedua di bawah
  Hala Tuju Sabah Maju Jaya (SMJ). Suka saya mengimbas
  kembali bahawa Hala Tuju SMJ yang telah dilancarkan pada
  29 Mac 2021 adalah berpaksikan Aku Janji Gabungan Rakyat
  Sabah (GRS) yang telah dimurnikan melalui rangkuman
  aspirasi rakyat dan diangkat sebagai agenda utama
  pembangunan negeri.
 5. Matlamat Hala Tuju ini adalah untuk memacu pembangunan
  yang komprehensif bertunjangkan kekuatan jati diri dan
  keteguhan patriotisme terhadap tanah air tercinta. Ini
  bersesuaian dengan tema Sabah Maju Jaya yang merupakan
  slogan jata negeri milik setiap anak watan sejak sekian lama.
  Pelan Pembangunan ini memayungi pelbagai pelan sektoral
  sedia ada. Ia juga telah dijajarkan dengan pelan-pelan di
  peringkat nasional dan global seperti Wawasan Kemakmuran
  Bersama 2030 (WKB2030) dan Sustainable Development
  Goals 2030 (SDG2030).
  3 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 6. Pelan ini ditunjangi tiga teras utama iaitu S, M, dan J meliputi:
  S: Sektor Utama Fokus Pertumbuhan Ekonomi melibatkan
  Pertanian, Perindustrian dan Pelancongan;
  M: Modal Insan dan Kesejahteraan Rakyat; serta
  J: Jaringan Infrastruktur dan Kelestarian Hijau.
 7. Sejak pelancaran SMJ, pelbagai inisiatif di bawah tiga teras
  utama tersebut telah dan sedang giat dilaksanakan untuk
  manfaat rakyat dan negeri. Sungguhpun pelaksanaan
  sepenuhnya sebahagian inisiatif di bawah pelan ini turut
  terkesan dengan faktor pandemik COVID-19, namun status
  kemajuannya adalah memberangsangkan. Kad Laporan
  Pencapaian bagi setiap kementerian akan dibentangkan
  secara tahunan bermula pada 29 Mac 2022. Insya Allah,
  bermula tahun hadapan, kita mensasarkan lebih banyak
  inisiatif dapat digerakkan melalui Belanjawan 2022 dengan
  situasi pandemik COVID-19 yang semakin terkawal.
  PRESTASI DAN PROSPEK EKONOMI: DUNIA DAN MALAYSIA
  Datuk Speaker,
 8. Hakikatnya, COVID-19 masih menjadi isu utama yang
  membelenggu kehidupan manusia di seluruh dunia. Sehingga
  kini, semua pihak masih berusaha menangani krisis yang telah
  mengorbankan banyak jiwa dan memberi impak negatif dan
  4 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  amat besar ke atas ekonomi, sosial dan cara hidup masyarakat
  global. Pandemik ini juga telah mengubah gaya hidup kepada
  norma baharu dengan pengamalan prosedur operasi standard
  (SOP) yang telah dikuatkuasakan dan perlu dipatuhi.
 9. Kerajaan Negeri akan terus berusaha bagi memastikan rakyat
  mendapat perlindungan melalui Program Imunisasi COVID-19
  Kebangsaan. Setakat 1 Disember 2021, Sabah telah
  mencapai kadar 75% vaksinasi lengkap bagi golongan dewasa
  dan remaja.
  EKONOMI DUNIA
  Datuk Speaker,
 10. Ekonomi dunia mula menunjukkan pertumbuhan di ambang
  pasca pandemik dengan kadar tidak sekata dan lemah.
  Pertumbuhan diunjurkan sebanyak 6 peratus pada tahun 2021
  dan menguncup kepada kadar 4.9 peratus pada tahun 2022.
  Unjuran pertumbuhan ini sebahagian besarnya disumbang
  oleh ekonomi kelompok Negara Maju, terutamanya Amerika
  Syarikat yang didorong oleh pakej rangsangan ekonomi serta
  kejayaan program vaksinasi. Manakala, bagi kategori Negara
  Ekonomi Membangun dan Pasaran Baru Muncul, peningkatan
  gelombang COVID-19 dan kelewatan akses kepada vaksinasi
  5 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  telah memberi kesan kepada aktiviti perdagangan negaranegara terbabit.
 11. Ekonomi Amerika Syarikat diunjurkan tumbuh pada kadar
  7 peratus pada tahun 2021 sebelum menguncup pada kadar
  4.9 peratus pada tahun 2022, apabila dasar sokongan fiskal
  dan monetori Kerajaan akan mula berkurangan. Sementara
  itu, dengan berlatar belakangkan persekitaran kesihatan yang
  semakin pulih dan kelonggaran sekatan pandemik, ekonomi
  Kesatuan Eropah diunjurkan tumbuh masing-masing pada
  kadar 4.6 peratus dan 4.3 peratus pada tahun 2021 dan 2022.
 12. Manakala, ekonomi Jepun diunjurkan tumbuh pada kadar
  2.8 peratus pada tahun 2021 dan meningkat kepada 3 peratus
  pada tahun 2022. Negara China pula menjangkakan ekonomi
  negara tersebut akan berkembang sebanyak 8.1 peratus pada
  tahun 2021 sebelum menguncup kepada kadar 5.7 peratus
  pada tahun berikutnya. Ini adalah susulan kepada langkah
  pihak berkuasa negara berkenaan yang dilihat lebih fokus
  dalam usaha mengurangkan risiko kestabilan kewangan. Pada
  masa yang sama, unjuran pertumbuhan ekonomi India dilihat
  kukuh pada kadar 9.5 peratus pada tahun 2021 sebelum
  menyusut sedikit kepada 8.5 peratus pada tahun 2022.
  6 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  EKONOMI MALAYSIA
  Datuk Speaker,
 13. Di peringkat domestik, ekonomi Malaysia kekal berada di
  landasan pemulihan pada tahun 2021 dan proses pemulihan
  ini dijangka akan lebih rancak lagi pada tahun 2022. Ini
  disokong oleh pembukaan semula aktiviti ekonomi secara
  berperingkat, dasar sokongan mampan kerajaan dan
  peningkatan berterusan dalam permintaan luaran. Justeru,
  diunjurkan ekonomi Malaysia dijangka akan berkembang di
  antara 4 peratus hingga 5 peratus pada suku tahun keempat
  tahun 2021. Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia juga
  kekal meningkat kepada USD115.2 billion setakat
  30 September 2021.
  PRESTASI DAN PROSPEK EKONOMI: SABAH
  Datuk Speaker,
 14. Sabah juga tidak terkecuali daripada menerima impak negatif
  yang dicetuskan oleh penularan virus COVID-19. Nilai
  Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Negeri Sabah
  menyusut sebanyak 9.5 peratus iaitu daripada RM85.6 bilion
  pada tahun 2019 kepada RM77.5 bilion pada tahun 2020.
  Pendapatan Per Kapita Sabah juga telah menurun kepada
  7 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  RM21,626.00 pada tahun 2020 berbanding RM25,375.00
  pada tahun 2019. Ini adalah kesan langsung daripada
  pertumbuhan negatif semua sektor ekonomi utama negeri ini
  dalam tahun 2020.
 15. Sektor Pembinaan merupakan antara sektor yang paling
  terjejas dengan mencatat pertumbuhan negatif pada kadar
  29.1 peratus dalam tahun 2020. Ini didorong oleh
  pertumbuhan negatif sub-sektor kejuruteraan awam dan
  bangunan bukan kediaman. Syarat pematuhan SOP termasuk
  had jumlah pekerja yang dibenarkan di tapak pembinaan
  sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
  mempengaruhi penyusutan pertumbuhan sektor berkenaan.
 16. Sektor Perlombongan dan Pengkuarian juga mencatatkan
  pertumbuhan negatif pada kadar 13.5 peratus pada tahun
  2020 disebabkan penyusutan bagi aktiviti pengekstrakan
  petroleum mentah dan gas asli.
 17. Manakala, pertumbuhan Sektor Perkhidmatan direkodkan
  telah menyusut kepada 7.4 peratus pada tahun 2020 yang
  didorong oleh penyusutan pertumbuhan sub-sektor
  Perdagangan Borong dan Runcit; Penginapan, Makanan dan
  Minuman; Pengangkutan dan Penyimpanan; serta Hartanah
  dan Perkhidmatan Perniagaan. Kelembapan aktiviti-aktiviti
  dalam sektor pelancongan secara langsung mempengaruhi
  penguncupan pertumbuhan semua sub-sektor tersebut.
  8 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Industri pelancongan menerima kesan yang paling ketara
  dengan ketibaan pelancong ke Sabah telah menurun secara
  drastik daripada 4.2 juta orang pada tahun 2019 kepada
  977,460 orang sahaja pada tahun 2020 iaitu penyusutan
  sebanyak 76.7 peratus. Setakat Oktober 2021, bilangan
  pelancong jauh menurun kepada 156,535 orang sahaja.
 18. Sektor Pertanian pula merekodkan pertumbuhan negatif pada
  kadar 6.6 peratus pada tahun 2020. Ini dipengaruhi oleh
  penurunan dalam sub-sektor tanaman khususnya
  pengeluaran kelapa sawit dan kelembapan aktiviti perhutanan
  dan pembalakan.
 19. Pertumbuhan Sektor Pembuatan pada tahun lepas telah
  menyusut sebanyak 6.5 peratus. Pengurangan dalam
  pembuatan minyak sawit mentah dan minyak sawit bertapis
  bagi kumpulan sub-sektor minyak dan lemak daripada sayuran
  dan haiwan menyumbang kepada penguncupan pertumbuhan
  sektor ini.
  Datuk Speaker,
 20. Pandemik COVID-19 juga telah merencatkan aktiviti
  perdagangan Sabah dengan rakan-rakan dagangan utama.
  Jumlah nilai eksport telah menyusut sebanyak 16 peratus
  daripada RM49.2 bilion pada tahun 2019 kepada RM41.3
  9 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  bilion pada tahun 2020. Manakala, nilai import telah
  meningkat sebanyak 7.9 peratus kepada RM38.1 bilion pada
  tahun 2020 berbanding RM35.3 bilion pada tahun
  sebelumnya. Sungguhpun demikian, Sabah masih
  mencatatkan lebihan dagangan positif sebanyak RM3.3 bilion
  pada tahun 2020. Kadar inflasi pada tahun 2020 telah
  menurun kepada negatif 1.9 peratus daripada 0.2 peratus
  pada tahun 2019.
 21. Kerajaan Negeri telah mengambil pelbagai langkah untuk
  mengurangkan impak negatif pandemik ini bagi merangsang
  semula pertumbuhan ekonomi Negeri Sabah. Pelbagai inisiatif
  yang telah dan sedang kita laksanakan termasuk membuka
  semula sektor-sektor ekonomi dan membenarkan aktiviti
  rentas daerah dan negeri. Di samping itu, pelaksanaan Pelan
  Pemulihan Negara dan pelbagai pakej rangsangan oleh
  Kerajaan Persekutuan telah berjaya membantu
  mempergiatkan lagi usaha pemulihan ekonomi negeri.
 22. Alhamdulillah, dengan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan
  Kerajaan, pertumbuhan negatif pelbagai sektor pada tahun
  2020 telah mula berkembang kepada pertumbuhan positif
  pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Sabah pada tahun
  2021 dijangka menunjukkan tren pemulihan dan akan
  berkembang secara perlahan tetapi positif pada kadar
  3.8 peratus hingga 4 peratus.
  10 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 23. Jumlah keseluruhan eksport negeri dalam enam bulan
  pertama tahun ini telah meningkat 22.7 peratus dan mencecah
  RM24.9 bilion berbanding RM20.3 bilion dalam tempoh yang
  sama pada tahun 2020. Ini didorong oleh pengukuhan harga
  dan peningkatan nilai eksport beberapa komoditi utama
  khususnya minyak sawit dan petroleum mentah. Manakala,
  jumlah nilai import negeri dalam enam bulan pertama tahun ini
  telah menyusut sebanyak 34.5 peratus kepada RM15.2 bilion
  daripada RM23.2 bilion dalam tempoh yang sama pada tahun
  sebelumnya. Oleh itu, Sabah telah mencatatkan lebihan
  dagangan positif sejumlah RM9.7 bilion pada enam bulan
  pertama tahun 2021 berbanding dengan hanya RM3.3 bilion
  sepanjang tahun 2020.
 24. Kadar inflasi Negeri Sabah dalam tempoh Januari hingga Jun
  2021 adalah 1.4 peratus berbanding negatif 1.5 peratus dalam
  tempoh yang sama tahun 2020. Secara keseluruhannya,
  antara isu utama yang perlu ditangani segera pada masa ini
  adalah kesihatan awam, kos sara hidup, ketidak seimbangan
  pembangunan wilayah, kadar kemiskinan dan pengangguran
  yang kesemuanya berkait rapat dengan tuntutan keutamaan
  untuk memulihkan kedudukan ekonomi pada kadar segera
  untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
  11 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Datuk Speaker,
 25. Sebagai langkah ke hadapan, Kerajaan Negeri komited untuk
  memperhebatkan lagi usaha bagi merangsang pertumbuhan
  ekonomi melalui pelaksanaan pelbagai projek pembangunan
  dan menarik pelaburan berimpak tinggi yang merentasi semua
  sektor. Untuk itu, Kerajaan Negeri akan memperkasa
  pelaksanaan projek-projek pembangunan sedia ada dan
  baharu di bawah Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe12) bagi tempoh 2021 hingga 2025. Selain melonjakkan
  pertumbuhan ekonomi, usaha ini disasarkan untuk menjana
  lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat.
 26. Kerajaan Negeri juga akan memperkasa pelaksanaan projekprojek berimpak tinggi yang menjadi flagship Hala Tuju SMJ
  melalui pelaburan asing dan domestik. Antaranya tiga
  pelaburan awal yang telah dimeterai pada 22 Mac 2021 iaitu
  Projek Pembinaan Kilang Pembuatan Kerajang Tembaga di
  Kota Kinabalu Industrial Park bernilai RM4.2 bilion, Projek Lok
  Kawi Resort City dengan nilai pembangunan kasar projek
  (GDV) sebanyak RM7 bilion dan Projek Kilang Pemprosesan
  Kelapa di Pitas dengan nilai pelaburan sebanyak RM200 juta.
 27. Projek-projek berskala besar melalui peruntukan Kerajaan
  Persekutuan seperti Projek Pembesaran Pelabuhan Kontena
  Teluk Sepangar, Projek Lebuhraya Pan Borneo dan projek-
  12 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  projek di bawah Program Jalan Luar Bandar yang sedang
  dalam pelaksanaan akan membantu proses rangsangan
  ekonomi.
 28. Saya yakin dengan pelaksanaan pelbagai projek ini, prospek
  ekonomi Sabah dalam tahun 2022 akan menunjukkan tren
  pemulihan yang lebih baik selari dengan pemulihan ekonomi
  di peringkat nasional dan global. Unjuran ekonomi Sabah bagi
  tahun 2022 dijangka tumbuh pada paras 4 peratus hingga
  4.5 peratus. Kita akan memantau dan memastikan semua
  projek yang disenaraikan di dalam Bajet Persekutuan 2022
  dan Belanjawan Negeri ini akan dilaksanakan dengan segera
  untuk menggerakkan rangsangan ekonomi sepenuhnya.
  TEMA DAN FOKUS BELANJAWAN NEGERI TAHUN 2022
  Datuk Speaker,
 29. Selari dengan tuntutan dan keutamaan semasa, tema
  Belanjawan Negeri Tahun 2022 ialah
  “Ekonomi Pulih, Rakyat Sejahtera”. Tema ini dirangka
  berteraskan aspirasi dan komitmen Kerajaan Negeri
  memulihkan ekonomi yang terkesan daripada pandemik dan
  meningkatkan kesejahteraan rakyat sekali gus menjayakan
  Hala Tuju Sabah Maju Jaya.
  13 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 30. Bagi merealisasikan matlamat tema belanjawan ini, Kerajaan
  Negeri mencadangkan anggaran perbelanjaan Belanjawan
  Tahun 2022 berjumlah RM4.596 bilion dengan anggaran
  kutipan hasil sebanyak RM4.707 bilion. Ini bermakna
  Belanjawan 2022 Negeri Sabah adalah Belanjawan Lebihan
  (Surplus Budget) berjumlah RM110.68 juta.
  Datuk Speaker,
 31. Agihan peruntukan Anggaran Perbekalan dan Anggaran
  Pembangunan Negeri dalam Tahun 2022 mengikut
  Kementerian adalah seperti berikut:
  Pertama : Kementerian Kewangan, Anggaran
  Perbekalan RM1.824 bilion dan Anggaran
  Pembangunan RM4.0 juta;
  Kedua : Kementerian Kerja Raya, Anggaran
  Perbekalan RM770.10 juta dan Anggaran
  Pembangunan RM244.97 juta;
  Ketiga : Jabatan Ketua Menteri, Anggaran
  Perbekalan RM514.94 juta dan Anggaran
  Pembangunan RM161.59 juta;
  Keempat : Kementerian Pertanian dan Perikanan,
  Anggaran Perbekalan RM319.01 juta dan
  Anggaran Pembangunan RM111.87 juta;
  14 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Kelima : Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi,
  Anggaran Perbekalan RM206.01 juta dan
  Anggaran Pembangunan RM10.60 juta;
  Keenam : Kementerian Pelancongan, Kebudayaan
  dan Alam Sekitar, Anggaran Perbekalan
  RM113.35 juta dan Anggaran
  Pembangunan RM18.58 juta;
  Ketujuh : Kementerian Pembangunan Masyarakat
  dan Kesejahteraan Rakyat, Anggaran
  Perbekalan RM122.40 juta dan Anggaran
  Pembangunan RM11.72 juta;
  Kelapan : Kementerian Pembangunan Luar Bandar
  Sabah, Anggaran Perbekalan RM87.66
  juta dan Anggaran Pembangunan
  RM123.0 juta;
  Kesembilan : Kementerian Belia dan Sukan Sabah,
  Anggaran Perbekalan RM80.59 juta dan
  Anggaran Pembangunan RM15.30 juta;
  Kesepuluh : Kementerian Kerajaan Tempatan dan
  Perumahan, Anggaran Perbekalan
  RM121.22 juta dan Anggaran
  Pembangunan RM13.89 juta;
  15 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Kesebelas : Kementerian Pembangunan
  Perindustrian, Anggaran Perbekalan
  RM19.91 juta dan Anggaran
  Pembangunan RM26.05 juta;
  Keduabelas : Perbelanjaan Yang Diuntukkan, Anggaran
  Perbekalan RM383.04 juta; dan
  Ketigabelas : Perbelanjaan Yang Tidak Termasuk
  Dalam Kementerian – Kementerian,
  Anggaran Perbekalan RM33.73 juta.
  ANGGARAN HASIL DAN PERBELANJAAN TAHUN 2022
  ANGGARAN HASIL TAHUN 2022
  Datuk Speaker,
 32. Kita akan mengurus belanjawan ini dengan sebaiknya dan
  penuh tanggungjawab untuk memastikan kedudukan
  kewangan Kerajaan Negeri berada dalam keadaan yang stabil
  dan tidak menjejaskan rezab sedia ada. Keupayaan kita untuk
  meningkatkan perbelanjaan bagi faedah rakyat akan
  bergantung kepada kemampanan hasil negeri.
 33. Alhamdulillah, kita bersyukur apabila harga purata minyak
  sawit mentah dan minyak mentah petroleum adalah lebih
  tinggi berbanding kadar harga yang diramalkan semasa
  16 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  penyediaan Anggaran Hasil 2021. Ekoran itu, sasaran kutipan
  hasil tahun ini dijangka bertambah sebanyak 9.6 peratus atau
  RM430.67 juta menjadikan Anggaran Hasil Disemak Tahun
  2021 telah meningkat berbanding anggaran asal hasil tahun
 34. Ini bermakna, tahun 2021 bakal melakar sejarah baharu
  bagi Sabah dengan rekod anggaran hasil negeri tertinggi sejak
  merdeka dengan jumlah RM4.912 bilion.
 35. Antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan hasil
  tahun 2021 ini adalah pembayaran Cukai Jualan Negeri (CJN)
  bagi produk minyak dan gas. Pada kesempatan ini, saya ingin
  merakamkan penghargaan kepada syarikat-syarikat minyak
  dan gas khususnya PETRONAS atas komitmen
  melaksanakan tanggungjawab pembayaran cukai ini.
  Datuk Speaker,
 36. Mengambil kira sebahagian besar hasil negeri adalah
  disumbangkan oleh komoditi minyak sawit mentah dan minyak
  mentah petroleum, Kerajaan Negeri perlu berhemat dan
  mengambil pendekatan konservatif dalam penyediaan
  Anggaran Hasil 2022 agar kedudukan kewangan Kerajaan
  kekal kukuh. Ini adalah kerana penentuan harga komoditi ini
  terdedah kepada risiko perubahan semasa dalam persekitaran
  ekonomi dan pasaran global yang di luar kawalan kita.
  Disebabkan faktor-faktor tersebut, maka Kerajaan Negeri
  17 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  mengunjurkan Anggaran Hasil Tahun 2022 adalah berjumlah
  RM4.707 bilion.
  Datuk Speaker,
 37. Dalam Anggaran Hasil Tahun 2022, Hasil Cukai dijangka
  menyumbang 44.5 peratus iaitu RM2.094 bilion. Manakala,
  Hasil Bukan Cukai dijangka menyumbang sebanyak
  RM2.138 bilion atau 45.4 peratus. Sementara itu, kita dijangka
  menerima sebanyak RM475.02 juta atau 10.1 peratus melalui
  kategori Terimaan Bukan Hasil.
 38. Harga petroleum yang tinggi pada ketika ini akan
  menyumbang kepada peningkatan jangkaan royalti yang bakal
  diterima pada tahun hadapan, menjadikan Royalti Petroleum
  sebagai penyumbang terbesar dengan jumlah RM1.2 bilion
  atau 25.5 peratus. Ini diikuti dengan Cukai Jualan Produk
  Petroleum dengan sumbangan sebanyak RM1.1 bilion atau
  23.4 peratus dan Cukai Jualan Minyak Sawit Mentah sebanyak
  RM810 juta atau 17.2 peratus.
 39. Dari aspek Hasil Cukai, tiga penyumbang utama di bawah
  kategori ini adalah Cukai Jualan Negeri yang menyumbang
  41.7 peratus dengan anggaran RM1.965 bilion; Sewa Tanah
  menyumbang 1.9 peratus dengan anggaran RM88 juta serta
  18 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Cukai Pelabuhan dan Dermaga menyumbang 1 peratus
  dengan anggaran RM47.17 juta.
 40. Di bawah Hasil Bukan Cukai, selain Royalti Petroleum, hasilhasil utama yang lain ialah Jualan Air sejumlah RM280 juta;
  Faedah atas Baki Wang Tunai dan Simpanan Jangka Pendek
  berjumlah RM150 juta; Premium Tanah dengan anggaran
  RM146 juta; Royalti Keluaran Hutan dan Royalti Eksport Kayu
  Diproses berjumlah RM113.26 juta serta Dividen berjumlah
  RM104 juta.
  Datuk Speaker,
 41. Bagi kategori Terimaan Bukan Hasil pula, Pemberian Kerajaan
  Persekutuan adalah merupakan objek utama dengan
  anggaran RM474.82 juta. Daripada jumlah ini, RM197.82 juta
  adalah dalam bentuk pemberian yang akan diterima oleh
  Kerajaan Negeri secara langsung iaitu Pemberian Mengikut
  Kiraan Kepala, Pemberian Pertambahan Hasil, Pemberian
  untuk Menggantikan Duti Import/Eksais Keatas Petroleum dan
  Pemberian Khas. Baki sebanyak RM277 juta lagi adalah
  Pemberian bagi Membiayai Perbelanjaan Mengurus bagi
  Jabatan-Jabatan di Bawah Senarai Bersama dan Sumbangan
  kepada Kos Pelaksanaan Projek Pembangunan Persekutuan.
  19 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  ANGGARAN PERBELANJAAN PERBEKALAN TAHUN 2022
  Datuk Speaker,
 42. Bagi tujuan membiayai operasi dan pengurusan Kerajaan,
  sebanyak RM4.596 bilion dicadangkan untuk Anggaran
  Perbekalan Tahun 2022. Jumlah ini melibatkan kenaikan
  sebanyak RM293.52 juta atau 6.82 peratus berbanding
  dengan anggaran asal tahun 2021 sebanyak RM4.303 bilion.
  Jumlah ini diagih untuk tujuan pembayaran Emolumen,
  Perbelanjaan Berulang dan Perbelanjaan Khas.
 43. Daripada jumlah keseluruhan Anggaran Perbekalan 2022,
  sejumlah RM758.99 juta disyorkan untuk Emolumen. Jumlah
  ini mencatatkan kenaikan sebanyak RM22.34 juta atau
  3.03 peratus berbanding dengan anggaran tahun 2021
  berjumlah RM736.65 juta. Faktor utama peningkatan ini
  adalah disebabkan oleh kenaikan gaji tahunan anggota
  perkhidmatan awam negeri.
 44. Manakala, Perbelanjaan Berulang disyorkan sebanyak
  RM1.809 bilion. Jumlah ini melibatkan peningkatan sebanyak
  RM206.55 juta atau 12.89 peratus berbanding anggaran
  tahun 2021 sebanyak RM1.602 bilion. Kenaikan Perbelanjaan
  Berulang mengambil kira peningkatan bagi tujuan
  penyelenggaraan dan pengendalian masjid, surau dan
  sekolah agama, penyenggaraan loji dan Program Pengurusan
  20 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Ternak, program-program di bawah Kementerian
  Pembangunan Perindustrian, Program Institut Latihan Teknik
  dan Perdagangan Kampus Utama Papar dan Cawangan Kota
  Kinabalu dan Program Isyarat Jalan Lalu Lintas.
 45. Bagi Perbelanjaan Khas pula, disyorkan sebanyak
  RM2.028 bilion. Jumlah ini juga meningkat sebanyak
  RM64.63 juta atau bersamaan 3.29 peratus berbanding
  anggaran tahun 2021 yang berjumlah RM1.963 bilion.
  Peningkatan Perbelanjaan Khas adalah bagi meneruskan
  usaha Kerajaan untuk memberi bantuan kepada rakyat yang
  melibatkan peningkatan peruntukan untuk Penyediaan
  Infrastruktur Sokongan, program membaik pulih kerosakan
  akibat bencana alam di bawah Jabatan Pembetungan Sabah,
  Pelaburan Ekuiti dan Pinjaman kepada Badan-badan
  Berkanun dan Agensi Awam, program di bawah Kementerian
  Sains, Teknologi dan Inovasi serta peruntukan berkaitan
  pengurusan isu COVID-19.
  ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022
  Datuk Speaker,
 46. Perbelanjaan Pembangunan Negeri merupakan sumber
  penting untuk memacu pembangunan dalam pelbagai sektor
  dan melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan ini
  21 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  diagih dan dikawal melalui Belanjawan Pembangunan.
  Peruntukan untuk tujuan ini diperoleh daripada caruman
  Anggaran Perbekalan Negeri dan juga sumber kewangan
  Persekutuan dalam bentuk Pemberian, Imbuh Balik dan
  Pinjaman.
 47. Bagi maksud Perbelanjaan Pembangunan, sebanyak
  RM1.368 bilion dicadang diperuntukkan dalam tahun 2022.
  Jumlah ini merangkumi peruntukan Kerajaan Negeri
  sebanyak RM741.57 juta dan peruntukan Kerajaan
  Persekutuan berjumlah RM626.58 juta. Peruntukan Kerajaan
  Persekutuan ini termasuk Pembayaran Imbuh Balik
  Persekutuan berjumlah RM65.25 juta dan Pinjaman
  Persekutuan sebanyak RM561.33 juta.
 48. Selaras dengan inti pati tema Belanjawan kali ini, agihan
  peruntukan pembangunan tahun hadapan masih lagi tertumpu
  kepada Sektor Ekonomi sebagai penerima amaun terbesar
  iaitu sebanyak RM487.26 juta atau bersamaan dengan
  66 peratus. Ini diikuti oleh Sektor Sosial yang diagihkan
  sebanyak RM236.86 juta atau 32 peratus dan seterusnya
  Sektor Pentadbiran Am sebanyak RM17.45 juta iaitu
  bersamaan 2 peratus daripada jumlah keseluruhan
  peruntukan pembangunan untuk tahun 2022.
  22 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 49. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, pada tahun 2022,
  Kerajaan Negeri masih mengekalkan siling peruntukan
  pembangunan yang diluluskan dalam RMKe-12, iaitu
  sebanyak RM4.217 bilion bagi membiayai sebanyak
  778 projek pembangunan. Daripada jumlah tersebut,
  sebanyak 227 buah projek merupakan projek sambungan
  dan 551 projek lagi adalah projek baharu.
  SEKTOR UTAMA FOKUS PERTUMBUHAN EKONOMI
  Datuk Speaker,
 50. Strategi dan pendekatan untuk merancakkan pembangunan
  akan tertumpu kepada pertumbuhan sektor-sektor produktif
  dan fokus utama pembangunan negeri sebagaimana yang
  digariskan dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya iaitu pertanian,
  perindustrian dan pelancongan. Pada tahun 2022, sebanyak
  RM919.18 juta akan diperuntukkan bagi pembangunan ketigatiga sektor tersebut. Jumlah ini merupakan peningkatan
  sebanyak RM8.48 juta atau bersamaan 0.92 peratus
  berbanding peruntukan tahun 2021 iaitu sebanyak
  RM910.7 juta.
  23 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  SEKTOR PERTANIAN
  Datuk Speaker,
 51. Sektor Pertanian merupakan sektor terbesar pertumbuhan
  ekonomi negeri dalam Hala Tuju SMJ. Kerajaan komited untuk
  terus memperkasa pembangunan sektor pertanian melibatkan
  empat sub-sektor iaitu Tanaman, Ternakan,
  Perikanan/Akuakultur dan Komoditi Getah. Matlamat Kerajaan
  dalam memacu sektor ini adalah untuk meningkatkan
  produktiviti dan kualiti hasil serta produk pertanian negeri dan
  memastikan tahap sara diri atau Self-Sufficiency Level (SSL)
  ditingkatkan setiap tahun melalui pelbagai inisiatif pemodenan.
 52. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang produktif
  dalam menyediakan bahan makanan kepada penduduk,
  peluang perniagaan dan pekerjaan serta sumber bahan
  mentah kepada sektor pembuatan. Justeru, sebanyak
  RM561.81 juta diperuntukkan kepada sektor pertanian pada
  tahun hadapan. Pada tahun 2022, Kementerian Pertanian dan
  Perikanan Sabah (MAF) diperuntukkan sebanyak
  RM65.09 juta bagi tujuan perbelanjaan perbekalan.
 53. Sub-sektor tanaman merupakan antara penyumbang utama
  pembangunan ekonomi Sabah. Menyedari hakikat ini,
  Kerajaan Negeri menyediakan sebanyak RM33.7 juta bagi
  24 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  peruntukan pembangunan dan RM79.54 juta bagi peruntukan
  perbekalan kepada Jabatan Pertanian Sabah. Peruntukan
  tersebut adalah untuk melaksanakan program-program
  berkaitan dengan pengeluaran tanaman makanan, pensijilan
  ladang, penyelidikan tanaman dan inovasi pertanian,
  penguatkuasaan bio-sekuriti dan kuarantin tumbuhan serta
  pemerkasaan usahawan tani.
 54. Bagi sub-sektor perikanan, sebanyak RM12.09 juta
  diperuntukkan bagi perbelanjaan pembangunan dan sebanyak
  RM24.85 juta bagi perbelanjaan perbekalan bagi tahun 2022.
  Fokus pelaksanaan program dan projek di bawah sub-sektor
  ini adalah bagi meningkatkan pengeluaran hasil ikan,
  akuakultur rumpai laut dan ikan hiasan, pengurusan sumber
  perikanan dengan cekap melalui penggunaan aplikasi
  teknologi baharu dan urus tadbir perikanan yang baik.
 55. Manakala bagi sub-sektor ternakan, Jabatan Perkhidmatan
  Veterinar diperuntukkan sebanyak RM56.8 juta bagi
  perbelanjaan perbekalan dan sebanyak RM16.32 juta bagi
  perbelanjaan pembangunan yang melibatkan pelaksanaan
  sebanyak 43 program. Sebanyak RM19.5 juta merupakan
  peruntukan imbuh balik Persekutuan yang melibatkan
  pelaksanaan sebanyak tujuh program pembangunan.
  25 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 56. Bagi menyokong pembangunan dan penyelenggaraan
  infrastruktur pengairan dan saliran, sejumlah RM92.7 juta
  diperuntukkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) di
  bawah perbelanjaan perbekalan. Di samping itu, Kerajaan
  Negeri meluluskan siling peruntukan sebanyak RM68.51 juta
  dalam RMKe-12 untuk membangunkan beberapa kemudahan
  pengairan dan saliran di daerah Kota Marudu, Keningau,
  Sandakan dan Beaufort. Untuk tujuan ini, sejumlah RM6.7 juta
  diperuntukkan di bawah perbelanjaan pembangunan pada
  tahun hadapan.
 57. Kerajaan Negeri juga sentiasa komited untuk mengurangkan
  masalah banjir melalui pengurusan dan pembangunan
  tebatan banjir, sungai dan pantai. Oleh itu, sejumlah
  RM19.2 juta diperuntukkan bagi tahun 2022. Selain itu,
  sejumlah RM2.16 juta diperuntukkan bagi pengurusan
  infrastruktur hidrologi, sumber air dan pembinaan
  pejabat.
  Datuk Speaker,
 58. Bagi membolehkan tanaman padi sawah dapat diusahakan
  dua kali setahun sekali gus meningkatkan pengeluaran padi,
  infrastruktur pengairan dan saliran di Kota Marudu, Trusan
  Sapi di Beluran dan Tambunan akan dinaik taraf yang
  26 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  melibatkan keluasan 3,584 hektar menerusi peruntukan imbuh
  balik Persekutuan sebanyak RM38 juta.
 59. Pada tahun 2022, Lembaga Indusri Getah Sabah (LIGS)
  diperuntukkan sebanyak RM5.23 juta bagi perbelanjaan
  pembangunan. LIGS akan terus menerima geran bantuan
  Kerajaan sebanyak RM11 juta pada tahun 2022. Pembayaran
  Insentif Harga Getah kepada pekebun kecil akan diteruskan
  dengan peruntukan sebanyak RM20 juta.
 60. LIGS juga akan meneruskan pembangunan kawasan ladang
  melalui Program High Impact Project (HIP) Tanam Baru dan
  Tanam Semula Getah Secara Berkelompok yang melibatkan
  2,333 pekebun kecil. Selain itu, LIGS juga akan terus
  melaksanakan program Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)
  kepada pekebun-pekebun kecil getah dengan empat bidang
  usaha iaitu tanaman halia, nanas MD2, pisang nipah dan
  penternakan ikan tilapia.
 61. Korporasi Pembangunan Desa (KPD) dan Korporasi
  Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah (Ko-Nelayan)
  bertanggungjawab untuk membantu para petani dan nelayan
  dalam pembangunan dan peningkatan hasil pertanian dan
  perikanan. Oleh itu, pada tahun 2022, sejumlah RM7.39 juta
  dan RM8.06 juta diperuntukkan masing-masing kepada KPD
  dan Ko-Nelayan untuk program pembangunan. Manakala,
  27 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  sejumlah RM12 juta diperuntukkan sebagai geran bantuan
  Kerajaan kepada KPD dan RM9 juta kepada Ko-Nelayan.
  SEKTOR PERINDUSTRIAN
  Datuk Speaker,
 62. Selain Sektor Pertanian, Belanjawan Negeri 2022 akan
  memberikan tumpuan kepada pembangunan Sektor
  Perindustrian yang merupakan sektor kedua fokus
  pertumbuhan ekonomi. Susulan daripada kejayaan
  pelaksanaan inisiatif pelaburan SK Nexilis, kita juga sedang
  dalam proses akhir rundingan untuk beberapa pelaburan lain
  yang berupaya mewujudkan peluang pekerjaan dan pelbagai
  kesan limpahan ekonomi lain.
 63. Bagi memperkasa lagi agenda pembangunan perindustrian,
  pada tahun hadapan, Kerajaan Negeri memperuntukkan
  sebanyak RM129.97 juta untuk pembangunan sektor
  perindustrian dan perdagangan di bawah Kementerian
  Pembangunan Perindustrian (KPP), Kementerian
  Pembangunan Luar Bandar (KPLB) dan Kementerian
  Kewangan.
 64. Daripada jumlah itu, sebanyak RM65.97 juta diperuntukkan
  kepada KPP termasuk Jabatan Pembangunan Perindustrian
  28 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  dan Penyelidikan untuk melaksanakan pelbagai program bagi
  memastikan infrastruktur asas di taman-taman perindustrian
  sentiasa kondusif bagi menarik potensi pelaburan. Sepanjang
  RMKe-12, siling sebanyak RM116.67 juta telah diluluskan
  kepada KPP bagi memenuhi keperluan pembangunan di
  Taman Perindustrian Kota Kinabalu (KKIP), Palm Oil Industrial
  Cluster (POIC) Lahad Datu dan Sipitang Oil & Gas Industrial
  Park (SOGIP).
 65. Selain KKIP yang telah menerima pelaburan baharu pada
  tahun ini, sukacita dimaklumkan bahawa beberapa potensi
  pelaburan baharu sedang diusahakan untuk dilaksanakan
  di SOGIP. Antaranya pelaburan melibatkan gas asli cecair
  (LNG), pembuatan produk logam silikon, penapisan minyak
  kelapa sawit bersepadu dan pemprosesan kitar semula
  teknologi hijau.
  Datuk Speaker,
 66. Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) terus diberi
  tumpuan sebagai pemangkin kepada sektor pembuatan.
  Usaha akan dilipat gandakan untuk membantu pembangunan
  IKS termasuk dalam aspek pemasaran. Kerjasama dengan
  Pasaraya BATARAS dan PETRONAS Dagangan Berhad
  melalui program pemasaran produk IKS Sabah di Kedai Mesra
  PETRONAS akan diteruskan pada tahun 2022. Dianggarkan
  29 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  prestasi jualan bagi kedua-dua program ini menjelang
  Disember 2021 adalah sebanyak RM3.2 Juta.
 67. Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan
  diperuntukkan sebanyak RM5.76 juta di bawah perbelanjaan
  perbekalan bagi menubuhkan empat lagi Pusat IKS pada
  tahun 2022 di peringkat daerah untuk memasarkan produkproduk IKS. Program Bantuan IKS (BAIKS) yang telah
  membantu seramai 3,269 usahawan sejak dimulakan akan
  diteruskan. Kerajaan juga telah merancang pelbagai program
  bagi meningkatkan kualiti produk IKS dan meneroka pasaran
  luar negeri secara digital.
 68. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
  diperuntukkan sebanyak RM5.5 juta pada tahun 2022 untuk
  memulakan pembangunan rumah kedai di Sook dan pekan
  baharu Sapulut. Di samping itu, SEDCO akan terus
  menganjurkan program Tunas Niaga @ Protune bagi
  melahirkan dan membudayakan keusahawanan dalam
  kalangan pelajar sekolah serta kursus-kursus intensif
  keusahawanan khas untuk lepasan graduan seperti Skim
  Usahawan Siswazah (SUS) dan Skim Usahawan Teknikal
  (SUT).
 69. Selain itu, sebanyak RM62 juta diperuntukkan di bawah
  Kementerian Kewangan untuk pelaksanaan projek dan
  program berkaitan pembangunan industri. Melalui peruntukan
  30 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  dan pelbagai program yang dirancang, adalah disasarkan
  sektor perindustrian akan kembali pulih pasca pandemik.
  SEKTOR PELANCONGAN
  Datuk Speaker,
 70. Pandemik COVID-19 mengakibatkan pelancongan menjadi
  sektor yang terjejas teruk disebabkan penutupan sempadan
  dan sekatan penerbangan keluar masuk di seluruh negara
  termasuk Negeri Sabah. Kerajaan Negeri bertekad untuk
  memulihkan segera industri pelancongan secara berperingkat
  dan sekali gus mengembalikan dan melonjakkan kedudukan
  Sabah sebagai destinasi pelancongan tumpuan. Antara fokus
  strategi yang sedang dilaksanakan adalah meningkatkan
  pembangunan pelancongan berasaskan komuniti luar bandar,
  mempergiatkan pemasaran dan promosi serta
  memperkukuhkan dan menarik business events.
 71. Pada tahun 2022, secara keseluruhannya, sejumlah
  RM227.4 juta diperuntukkan kepada sektor pelancongan.
  Daripada jumlah tersebut sebanyak RM131.93 juta
  diperuntukkan kepada Kementerian Pelancongan,
  Kebudayaan dan Alam Sekitar (KePKAS) serta jabatan dan
  agensi di bawahnya. Antara langkah yang dilaksanakan
  adalah melalui Program Pembangunan Pelancongan Luar
  31 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Bandar sebagai sokongan dalam membangunkan fasiliti-fasiliti
  dan produk pelancongan luar bandar.
 72. Hasrat kita adalah untuk menjadi destinasi pelancongan luar
  bandar bertaraf dunia dengan mencapai ASEAN Standard
  menjelang tahun 2025. Sabah mempunyai potensi tinggi untuk
  mencapai matlamat ini kerana pelancongan luar bandar
  berasaskan alam semulajadi seperti terapi alam (forest
  bathing) adalah faktor tarikan kepada pelancong dari negaranegara sasaran utama seperti Jepun, Korea dan Eropah.
  Setakat ini, Sabah mempunyai lebih 500 pengusaha
  pelancongan desa berasaskan komuniti.
 73. Selain itu, Kerajaan Negeri akan melancarkan Tourism
  Satellite Account (TSA) yang akan menghasilkan satu data
  bersepadu sektor pelancongan. TSA akan berupaya
  mengukur nilai perbelanjaan pelancong domestik dan
  antarabangsa dan mengenal pasti nilai sumbangan industri
  pelancongan kepada KDNK Negeri termasuk data pekerjaan.
  Selain memanfaatkan agensi Kerajaan dan pemain industri,
  data komprehensif seumpama ini amat penting untuk
  merangka strategi bagi memastikan hasil negeri dapat
  ditingkatkan secara optimum dalam sektor pelancongan.
  Untuk tujuan ini, sejumlah RM8.08 juta diperuntukkan pada
  tahun 2022.
  32 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Datuk Speaker,
 74. Kerajaan Negeri juga memberikan tumpuan untuk
  memperkukuhkan dan menarik Business Events. Selain hotel
  dan pusat peranginan sedia ada, Malaysia Convention and
  Exhibition Bureau (MyCEB) melaporkan Sabah International
  Convention Center (SICC) dilihat menjadi aset yang
  berpotensi untuk menarik kumpulan Business Events apabila
  pintu sempadan telah dibuka kelak.
 75. Pada masa yang sama, perancangan jangka panjang untuk
  pembangunan sektor ini akan terus dilaksanakan termasuk
  penyediaan produk pelancongan berprestij dengan menarik
  pelancong berkualiti (high yield tourists) dan pelancong
  mewah (high-end tourists). Projek Lok Kawi Resort City dan
  penjenamaan semula Projek Tanjung Aru Eco Development
  (TAED) merupakan antara inisiatif awal, selain beberapa
  pelaburan lain dalam proses dimuktamadkan yang bertujuan
  menyediakan produk pelancongan berprestij. Selaras dengan
  tren pelancongan yang menjurus kepada pelancongan elit, kita
  tidak hanya boleh bergantung kepada pelancongan massa
  (mass tourism). Keutamaan perlu beralih dari fokus kuantiti
  kepada kualiti agar Sabah menjadi destinasi pelancongan
  yang berdaya saing dengan pulangan hasil yang lebih tinggi.
  33 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 76. Selain itu, kekayaan tradisi budaya dan kepelbagaian etnik
  merupakan ciri keunikan dan aset sektor pelancongan yang
  akan terus dipelihara untuk diwarisi generasi akan datang.
  Untuk tujuan itu, sebanyak RM9.5 juta diperuntukkan kepada
  Lembaga Kebudayaan Sabah dan RM400 ribu kepada
  persatuan-persatuan kebudayaan bagi melaksanakan
  kegiatan kebudayaan, kesenian dan bahasa. Satu Pelan
  Pembangunan Kebudayaan Negeri Sabah akan digubal untuk
  memartabatkan khazanah warisan berharga Sabah ini ke
  peringkat yang lebih tinggi. Antara strategi yang akan
  digerakkan adalah program pendigitalan untuk memperkasa
  capaian data dan akses berhubung budaya, etnik dan warisan
  negeri melalui Pembangunan Cultural Mapping dan
  Pembangunan e-Heritage.
  MODAL INSAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
  Pendidikan, Latihan dan ICT
  Datuk Speaker,
 77. Selain penumpuan kepada sektor-sektor utama pertumbuhan
  dan pemulihan ekonomi, Belanjawan 2022 juga memberikan
  fokus kepada teras kedua dalam Hala Tuju SMJ iaitu
  Pembangunan Modal Insan dan Kesejahteraan Rakyat.
  Tanggungjawab ini diamanahkan kepada beberapa
  34 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  kementerian dan agensi. Antaranya, Kementerian Sains,
  Teknologi dan Inovasi (KSTI) telah diperuntukkan sebanyak
  RM127.06 juta untuk Program Pembudayaan dan
  Pengadaptasian Sains, Teknologi dan Inovasi.
 78. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPSM)
  diperuntukkan sebanyak RM23.87 juta untuk tujuan
  pengendalian kursus dan latihan kemahiran dalam bidang
  teknologi, teknikal dan perdagangan. Ini termasuk Program
  Pembangunan Sabah Talent and Entreprenuership (STEP)
  bagi membantu belia dan beliawanis yang telah kehilangan
  punca pendapatan. Selain itu, beberapa projek akan
  dilaksanakan untuk meningkatkan prasarana pusat latihan
  sedia ada dan kajian kemungkinan pembinaan lima kampus
  satelit JPSM.
 79. Sabah Creative Economy and Innovation Centre (SCENIC)
  juga akan menganjurkan pelbagai latihan berkonsepkan
  keusahawanan berteraskan inovasi bagi memastikan bakat
  modal insan di Sabah terus digilap untuk memenuhi kehendak
  industri semasa. Seiring Revolusi Industri 4.0, Kerajaan Negeri
  meletakkan keutamaan untuk memastikan agar
  perkembangannya dapat diadaptasi dalam pelbagai sektor
  ekonomi negeri. Oleh itu, peruntukan sebanyak RM500 ribu
  bagi melaksanakan Kajian Kemungkinan Pembangunan IR4.0
  35 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Advancement Centre di Sabah Skills & Technology Centre
  (SSTC).
 80. Kita akan terus komited untuk melahirkan lebih ramai modal
  insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam
  bidang Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT).
  Sehubungan itu, sebanyak RM61.8 juta diperuntukkan bagi
  latihan, kursus dan pembangunan ICT. Ini termasuklah
  peruntukan di bawah KSTI sebanyak RM35.16 juta dan
  Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah (JPKN)
  berjumlah RM22.94 juta. JPKN akan terus komited dalam
  meningkatkan ciri-ciri keselamatan sistem aplikasi kerajaan
  dan memudahkan akses maklumat kepada rakyat.
  Datuk Speaker,
 81. Selari dengan komitmen pembangunan modal insan melalui
  Pendidikan, pemberian biasiswa bagi melanjutkan pengajian
  ke peringkat lebih tinggi akan diteruskan dengan peruntukan
  RM55 juta. Keutamaan penajaan adalah bagi pelajar yang
  mengambil kursus dalam bidang Sains, Teknologi,
  Kejuruteraan dan Matematik (STEM) bagi memenuhi tuntutan
  pasaran pada masa akan datang.
 82. Agenda pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat
  juga akan meliputi bantuan khas pendidikan kepada golongan
  yang memerlukan. Ini untuk memastikan setiap anak Sabah
  36 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  mempunyai akses dan tidak dinafikan hak untuk mendapatkan
  pendidikan. Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah Program
  Bantuan Sosial Sekolah seperti pakaian seragam, kasut dan
  alat tulis yang akan diteruskan melibatkan 289,204 murid
  dengan peruntukan sejumlah RM13.9 juta.
 83. Kerajaan Negeri juga akan meneruskan dua bentuk bantuan
  khas pendidikan yang diperkenalkan tahun lalu iaitu Bantuan
  Tunai Pendaftaran IPT (BUDI) dan Bantuan Khas Tunai
  Peperiksaan (BAKTI) yang melibatkan peruntukan masingmasing sebanyak RM10 juta dan RM7.5 juta.
 84. Tahun hadapan, satu inisiatif baharu akan dilaksanakan iaitu
  Bantuan Ihsan Tabungan Pendidikan Negeri (BISTARI)
  dengan peruntukan sebanyak RM5 juta. Melalui BISTARI,
  setiap anak Sabah yang dilahirkan bermula tahun 2022 akan
  ditawarkan akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional
  (SSPN) melalui Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi
  Nasional (PTPTN) dengan bantuan sejumlah RM100 yang
  disumbangkan oleh Kerajaan Negeri. Inisiatif ini menzahirkan
  komitmen Kerajaan Negeri terhadap pembangunan modal
  insan dengan merintis galakan menabung untuk pendidikan
  sejak dari awal kelahiran.
 85. Manakala bagi menyemarakkan pembudayaan ilmu dan
  pendidikan, Perpustakaan Negeri Sabah diperuntukkan
  37 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  sebanyak RM40.57 juta termasuk untuk pembinaan tiga
  perpustakaan cawangan dan dua perpustakaan desa yang
  baharu. Usaha akan dilipat gandakan untuk memupuk budaya
  membaca melalui Program Gerakan Membaca dan
  menyediakan lebih banyak terbitan, koleksi bacaan dan bahan
  rujukan yang boleh diakses secara maya.
  Keagamaan dan Memartabatkan Perundangan Anak Negeri
  Datuk Speaker,
 86. Pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat meliputi
  aspek keagamaan dan kerohanian. Kerajaan Negeri akan
  terus melaksanakan program-program keagamaan melalui
  penyaluran peruntukan perbekalan dan pembangunan
  sebanyak RM164.12 juta kepada agensi-agensi Kerajaan
  berkaitan, badan-badan keagamaan dan pendidikan.
  Bersesuaian dengan semangat Keluarga Malaysia,
  peruntukan ini meliputi semua agama dan kaum di negeri ini.
 87. Kesejahteraan rakyat juga akan terbina melalui keharmonian
  hidup bermasyarakat yang dilindungi kerukunan adat resam.
  Sehubungan itu, Kerajaan Negeri akan terus berusaha untuk
  menambah baik pengurusan sistem perundangan anak negeri.
  Sebanyak RM1.2 juta diperuntukkan untuk meneruskan
  38 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  sambungan secara berfasa pembinaan Projek Mahkamah
  Anak Negeri Sook, Paitan dan Pagalungan.
 88. Geran khas akademik telah diluluskan kepada UiTM
  Cawangan Sabah bagi menjalankan kajian pembangunan
  aplikasi e-NATIVE LAW Kit. Aplikasi ini yang akan
  dibangunkan oleh para pensyarah Undang-undang UiTM ini
  boleh menjadi sumber rujukan komprehensif bagi kakitangan
  Mahkamah Anak Negeri di semua peringkat dan boleh diakses
  oleh orang awam. Selain membolehkan semua pihak lebih
  memahami undang-undang anak negeri dan meningkatkan
  kecekapan pengurusan, inisiatif ini adalah antara langkah
  untuk memartabatkan Sistem Kehakiman Mahkamah Anak
  Negeri Sabah.
  Pembangunan dan Kebajikan Masyarakat
  Datuk Speaker,
 89. Pada tahun 2022, Kerajaan Negeri memperuntukkan sejumlah
  RM134.12 juta kepada Kementerian Pembangunan
  Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat (KPMKR) untuk
  meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyantuni golongan
  yang memerlukan.
  39 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 90. Institusi keluarga adalah tonggak kepada keharmonian dan
  kesejahteraan masyarakat. Sehubungan itu, Kerajaan akan
  terus menekankan agenda untuk membangun dan
  memantapkan institusi keluarga menerusi pelaksanaan
  Program Kekeluargaan dan Program Kepenggunaan dengan
  peruntukan sebanyak RM1.08 juta. Program Pencegahan
  Dadah bersama PEMADAM akan diteruskan dengan
  peruntukan RM550 ribu.
 91. Kerajaan Negeri melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am
  memperuntukkan sebanyak RM105.11 juta di bawah
  perbelanjaan perbekalan dan pembangunan pada tahun 2022.
  Peruntukan ini termasuk RM60 juta bagi pemberian bantuan
  kebajikan kepada Orang Kelainan Upaya (OKU), warga emas
  dan ibu tunggal.
 92. Di samping itu, usaha akan diteruskan untuk meningkatkan
  kemudahan kepada OKU seperti pembinaan bangunan
  Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya (TDKKU)
  Sandakan dan bangunan TDKKU Mini di Daerah Kecil Sook
  dengan siling peruntukan di bawah RMKe-12 sebanyak
  RM58.19 juta. Pada masa yang sama, Yayasan Kebajikan
  Sabah telah mula beroperasi untuk membantu meningkatkan
  sistem penyampaian agenda kebajikan yang dihasratkan oleh
  Kerajaan melalui kerjasama dan sumbangan sektor korporat,
  NGO dan orang persendirian.
  40 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Pembangunan Wanita, Belia dan Sukan
  Datuk Speaker,
 93. Saya yakin kesemua Ahli Yang Berhormat bersetuju bahawa
  kesejahteraan rakyat amat bergantung kepada kesejahteraan
  para wanita. Wanita adalah tunjang keluarga dan masyarakat
  dan peranan mereka dalam pembangunan negeri adalah amat
  signifikan. Bagi menghargai sumbangan besar kaum wanita,
  Kerajaan Negeri memperuntukan sebanyak RM17.61 juta
  untuk pelaksanaan program pembangunan wanita.
 94. Peruntukan ini meliputi RM11.8 juta kepada Yayasan Usaha
  Maju (YUM) untuk pengurusan operasi dan penyediaan
  kemudahan pinjaman mikro kepada golongan wanita.
  Sejumlah RM5.81 juta diperuntukkan untuk Jabatan Hal
  Ehwal Wanita Sabah (JHEWA) bagi pelaksanaan programprogram pembangunan modal insan untuk kesejahteraan
  wanita. Program Outreach Santuni Wanita Merakyatkan
  Perkhidmatan ke Arah Kesejahteraan Wanita akan diteruskan
  untuk membantu wanita yang terkesan akibat Pandemik
  COVID-19.
 95. Sebagai tanda keprihatinan kerajaan kepada golongan wanita,
  satu inisiatif baharu diperkenalkan khusus untuk Isteri kepada
  Ketua Isi Rumah atau Ketua Isi Rumah Wanita yang
  41 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  berdaftar dengan e-KASIH. Inisiatif Bantuan e-Kasih Dana
  Caruman i-Suri atau ringkasnya BAIDURI ini merupakan
  bantuan Kerajaan Negeri dalam bentuk dana awal caruman
  KWSP secara one-off berjumlah RM60.00 seorang kepada
  wanita dalam kategori e-Kasih yang disasarkan. Bantuan ini
  akan disusuli dengan pemberian insentif khas tambahan
  sebanyak RM480.00 seorang daripada Kerajaan Persekutuan
  melalui KWSP kepada wanita dalam kategori terlibat.
  Pelaksanaan BAIDURI akan memanfaatkan seramai 45,134
  wanita melibatkan peruntukan RM2.7 juta pada tahun
  hadapan.
  Datuk Speaker,
 96. Golongan belia tidak akan sesekali dikesampingkan. Sebagai
  generasi masa depan, agenda pembangunan belia perlu
  dilaksanakan dengan berpandukan tuntutan semasa dan
  cabaran mendatang. Justeru, Kementerian Belia dan Sukan
  Sabah (KBSS) diperuntukkan sebanyak RM95.89 juta untuk
  melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan belia terutama
  dalam program peningkatan kemahiran dan latihan semula.
  Tumpuan adalah kepada kebolehpasaran pekerja dan
  padanan bakat pekerjaan bagi melahirkan golongan belia yang
  berdaya saing.
  42 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 97. Kerajaan akan meneruskan pemberian peruntukan sebanyak
  RM5 juta kepada persatuan-persatuan belia sebagai bantuan
  pelaksanaan program. Menyantuni cadangan daripada
  kumpulan anak muda, Kerajaan bersetuju untuk
  memperuntukkan sebanyak RM10 juta bagi memperkenalkan
  inisiatif baharu iaitu Program Skim Jaya Usahawan Belia
  Sabah (SYABAS). Inisiatif ini melibatkan bantuan kepada para
  usahawan belia dan beliawanis untuk memulihkan perniagaan
  yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan bantuan
  memulakan perniagaan.
 98. Kerajaan Negeri juga akan melaksanakan Program Felo Belia
  Sabah Maju Jaya (SMJ) dan Program Inkubator Kepimpinan
  Belia Sabah (IKeBS) yang akan melibatkan kerjasama
  pelbagai agensi seperti KBSS, Sekretariat Hala Tuju SMJ,
  Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat (IKRAR) dan Majlis
  Belia Sabah.
 99. Sementara itu, program pembangunan sukan bukan sahaja
  disasarkan untuk melahirkan rakyat yang sihat dan cergas,
  tetapi juga ke arah melakar nama negeri di peringkat
  antarabangsa. Oleh itu, penyertaan kejohanan ke peringkat
  antarabangsa dan bertaraf dunia akan diperluaskan
  bagi membantu meningkatkan prestasi atlet ke tahap yang
  lebih berprestij. Pada tahun 2022, Kerajaan Negeri
  43 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  memperuntukkan sebanyak RM52.02 juta untuk
  pembangunan sukan termasuk prasarana dan fasiliti sukan.
  Pembangunan Bandar
  Datuk Speaker,
 100. Kesejahteraan rakyat juga melibatkan dua komponen penting
  iaitu pembangunan bandar dan pembangunan luar bandar
  yang akan membentuk kualiti hidup masyarakat melalui
  kawasan persekitaran masing-masing.
 101. Bagi pembangunan bandar, Kementerian Kerajaan Tempatan
  dan Perumahan (KKTP) melalui Pihak Berkuasa Tempatan
  (PBT) akan terus komited untuk memberi penekanan terhadap
  usaha mentransformasi penyampaian perkhidmatan PBT,
  memantap dan melestarikan pembangunan sektor perumahan
  serta perancangan pembangunan guna tanah yang mampan
  dan sistematik.
 102. Bagi melaksanakan matlamat tersebut, Kerajaan Negeri
  memperuntukkan sejumlah RM135.11 juta kepada KKTP.
  KKTP akan memulakan pelaksanaan beberapa projek baharu
  seperti Projek Membina Pasar Am Pekan Kinarut, Projek
  Membina Pasar Rakyat 2 Tingkat Pekan Beluran, Projek
  Membina Tamu Minggu Melalap Tenom, Projek Membina
  44 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Pasar Masyarakat Majlis Daerah Pitas dan Projek Membina
  Bangunan Pejabat Lembaga Bandaran Kudat. Melalui
  pembangunan prasarana-prasarana ini, diharap akan dapat
  memberikan keselesaan kepada para peniaga dan
  masyarakat umum di kawasan berkenaan di samping
  membantu menjana pendapatan PBT melalui kutipan sewaan
  lot gerai dan lesen-lesen perniagaan.
 103. Pada tahun 2022, Lembaga Perumahan dan Pembangunan
  Bandar (LPPB) akan meneruskan sambungan secara berfasa
  empat Projek Pembangunan Pekan Baharu iaitu Pekan
  Baharu Kalabakan, Pekan Baharu Bum-Bum, Pekan Baharu
  Merotai dan Pekan Baharu Sungai Melayu (Sebatik) yang
  bakal menjadi bandar sempadan yang menghubungkan
  Wilayah Malaysia dan Indonesia. Sebanyak RM2 juta
  peruntukan disediakan bagi merintis perancangan awal
  Kerajaan Negeri untuk terus memacu dan memboleh daya
  pertumbuhan ekonomi di pekan-pekan baharu dapat
  direalisasikan.
 104. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri sedang bekerjasama
  dengan Kerajaan Persekutuan bagi merancang penyediaan
  infrastruktur asas seperti jalan raya dan Kompleks Kastam,
  Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan (CIQS) yang
  menghubungkan Tawau, Kalabakan dan Simanggaris,
  Indonesia.
  45 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Pembangunan Luar Bandar
  Datuk Speaker,
 105. Kerajaan Negeri melalui Kementerian Pembangunan Luar
  Bandar Sabah (KPLB) akan menumpukan kepada programprogram menaik taraf sosio ekonomi, infrastruktur asas dan
  memperkasa peranan Jawatankuasa Pembangunan dan
  Keselamatan Kampung (JPKK). Justeru, sebanyak
  RM210.66 juta diperuntukkan kepada KPLB pada tahun 2022.
 106. KPLB akan terus giat melaksanakan program-program
  pembasmian kemiskinan dengan memberi keutamaan kepada
  golongan miskin tegar. Selain itu, KPLB juga akan mengenal
  pasti golongan usahawan untuk dilatih melalui Program
  Pembangunan Usahawan Desa dan Program Satu Daerah
  Satu Produk dan penggunaan teknologi terkini supaya
  golongan ini tidak ketinggalan oleh arus perubahan.
 107. Kemudahan asas di luar bandar akan terus diberikan
  perhatian. KPLB akan terus melaksanakan Program Bekalan
  Elektrik Luar Bandar Alternatif (BELBA) dan Bekalan Air Luar
  Bandar Alternatif (BALBA). Bagi membantu golongan miskin
  dan miskin tegar, Kerajaan Negeri mengambil Inisiatif untuk
  menambah jumlah agihan rumah pada tahun hadapan di
  bawah Program Rumah Sejahtera Rakyat Sabah (RSRS).
  46 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  JARINGAN INFRASTRUKTUR DAN KELESTARIAN HIJAU
  Pembangunan Infrastruktur dan Utiliti
  Datuk Speaker,
 108. Teras ketiga dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya iaitu Jaringan
  Infrastruktur dan Kelestarian Hijau akan terus diperkasa
  dengan sejumlah RM1.476 bilion peruntukan diagihkan di
  dalam Belanjawan Tahun 2022.
 109. Secara keseluruhan, Kementerian Kerja Raya Sabah
  diperuntukkan sejumlah RM1.015 bilion bagi tahun 2022.
  Daripada jumlah tersebut, Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)
  diperuntukkan sebanyak RM540.98 juta untuk melaksanakan
  Projek Pembangunan Bekalan Air Terawat bagi memenuhi
  keperluan masyarakat secara berperingkat dan terancang.
 110. Sebanyak RM152.95 juta adalah diperuntukkan di bawah
  Program Pembangunan Bekalan Air Negeri bagi
  melaksanakan 12 program utama Penyelesaian Serta-Merta
  dan Jangka Pendek di seluruh Sabah. Program-program
  utama di antaranya meliputi Kerja-Kerja Kecemasan Luar
  Jangka, Program Khas Bekalan Air, Program Mengurangkan
  Kadar Kehilangan Air Tak Berhasil (NRW), Program Membina
  47 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  serta Menaik taraf Loji dan Muka Sauk serta Menaik taraf Paip
  Utama dan Tangki Air.
 111. Bagi menangani masalah kritikal bekalan air, Kerja-Kerja
  Kecemasan Luar Jangka yang sedang dalam pelaksanaan
  ialah Projek Pemasangan Paip Baharu di daerah Kota
  Kinabalu dan Keningau serta Projek Pembinaan Loji Rawatan
  Air Telibong II yang bertujuan mengurangkan masalah bekalan
  air yang amat mendesak di kawasan Kota Kinabalu Utara.
 112. Manakala, pelaksanaan NRW melibatkan enam daerah iaitu
  daerah Ranau, Kota Belud, Semporna, Kudat, Tuaran dan
  Papar. Program ini adalah di peringkat perolehan dan
  dijadualkan pelaksanaan kerja fizikal pada tahun hadapan.
  Bagi Program Menaik taraf Paip Utama, terdapat dua projek
  sambungan iaitu Projek Penggantian Paip Lama daerah
  Beaufort dan Projek Pembesaran Paip Agihan daerah Telupid.
 113. Bagi Program Menaik taraf Tangki Air, terdapat dua projek
  yang disenaraikan iaitu Projek Penggantian Tangki Khidmat
  Pekan Beaufort dan Loji Rawatan Air Membakut. Bagi
  Program Membina serta Menaik taraf Loji dan Muka Sauk,
  terdapat lima projek sambungan di daerah Sandakan dan tiga
  projek lagi di peringkat reka bentuk konsep di daerah Ranau
  dan Keningau. Ketiga-tiga projek ini akan dilaksanakan pada
  tahun 2022.
  48 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Datuk Speaker,
 114. Jabatan Kerja Raya diperuntukkan sebanyak RM305.05 juta
  daripada peruntukan perbekalan dan pembangunan pada
  tahun 2022 bagi melaksanakan program-program bina baharu
  dan penyenggaraan, baik pulih dan naik taraf jalan raya, cerun,
  jambatan, bangunan serta lain-lain aset Kerajaan Negeri
  termasuk sewaan dan perkhidmatan-perkhidmatan lain.
 115. Jabatan Keretapi Negeri Sabah diperuntukkan sebanyak
  RM80.88 Juta termasuk untuk menaik taraf dan menambah
  baik sistem keretapi serta membangunkan semula landasan
  keretapi untuk kemudahan rakyat. Jabatan Perkhidmatan
  Pembetungan pula akan diperuntukkan sebanyak RM71.1 juta
  termasuk untuk meningkatkan perkhidmatan pembetungan
  bagi menjamin kesejahteraan dan kebersihan persekitaran.
 116. Seterusnya, Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah
  diperuntukkan sebanyak RM20.86 juta. Peruntukan ini akan
  digunakan bagi membiayai pengurusan dan projek-projek
  pembangunan yang dirancang dan untuk membangunkan
  kemudahan pelabuhan dan menyediakan perkhidmatan
  kawalan serta penjagaan keselamatan lalu lintas air.
  49 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 117. Di samping itu, sebanyak RM454.71 juta diperuntukkan di
  bawah Kementerian Kewangan, Dewan Bandaraya Kota
  Kinabalu, KKTP dan JPS bagi pengurusan dan
  penyenggaraan kemudahan-kemudahan awam.
  Kelestarian Hijau
  Datuk Speaker,
 118. Mengambil kira kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan
  alam sekitar, pada tahun 2022, Kerajaan Negeri
  memperuntukkan sejumlah RM12.35 juta di bawah
  perbelanjaan perbekalan dan RM16.56 juta di bawah
  perbelanjaan pembangunan. Beberapa pelan pengurusan
  akan dilaksanakan pada tahun hadapan termasuk Pelan
  Tindakan Hidupan Liar Terancam Sabah, Pelan Pengurusan
  Pesisir Pantai Sabah, Pelan Pengurusan Pulau Mabul, Pulau
  Pom-Pom dan pulau-pulau sekitarnya.
 119. Inisiatif ini adalah sebahagian daripada usaha untuk
  memastikan setiap komponen dalam mewujudkan kelestarian
  hijau akan dapat diberikan perhatian yang sewajarnya.
  Sukacita juga dimaklumkan bahawa Negeri Sabah telah
  diberikan penghormatan selaku tuan rumah bagi acara
  Kongres Taman-Taman Asia kedua (Ke-2) yang akan
  diadakan di Kota Kinabalu pada bulan Mei 2022. Kongres ini
  50 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  akan dianjurkan bersama dengan International Union for the
  Conservation of Nature (IUCN).
 120. Di samping itu, Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah
  telah membangunkan aplikasi “Polis Alam Sekitar” yang
  bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu
  pencemaran alam sekitar marin yang berlandaskan kepada
  Dasar Pendidikan Alam Sekitar Negeri Sabah 2009.
 121. Agenda kelestarian hijau juga berkait secara langsung dengan
  industri pelancongan. Kepelbagaian dan keunikan flora dan
  fauna di negeri ini terus menjadi tarikan utama pelancong
  dalam dan luar negara. Justeru, sebanyak RM9 juta
  diperuntukkan di bawah perbelanjaan pembangunan kepada
  Jabatan Hidupan Liar, Taman-Taman Sabah dan Jabatan
  Perlindungan Alam Sekitar untuk melindungi spesies flora dan
  fauna. Di samping itu, sebanyak RM115.73 juta juga
  diperuntukkan kepada jabatan dan agensi lain yang turut
  menyumbang kepada pembangunan sektor pelancongan
  berasaskan alam semulajadi seperti Jabatan Perhutanan dan
  Unit Biodiversiti Sabah. Agenda kelestarian hijau amat penting
  kerana ia bukan sahaja melibatkan isu alam sekitar dan
  fenomena pemanasan global, malah menjadi aset untuk
  pembangunan ekonomi dan peningkatan pendapatan negeri.
  51 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  BADAN-BADAN BERKANUN DAN AGENSI AWAM NEGERI
  Datuk Speaker,
 122. Kerajaan Negeri memandang serius terhadap kedudukan
  Badan-Badan Berkanun dan Agensi Awam Negeri sebagai
  jentera membantu Kerajaan dalam meningkatkan hasil negeri
  dan memperkasa sistem penyampaian perkhidmatan
  Kerajaan. Atas kesedaran itu, Kementerian Kewangan sedang
  melaksanakan kajian semula ke atas semua Badan-Badan
  Berkanun dan Agensi Awam Negeri. Ini melibatkan
  penstrukturan semula aktiviti operasi bersesuaian dengan
  objektif penubuhan bagi memastikan semua pelaburan
  Kerajaan Negeri mencapai matlamat dan mendapat pulangan
  yang lebih baik.
 123. Antara matlamat utama pendekatan ini adalah untuk
  memastikan pembayaran dividen dan bayaran balik faedah
  dan pinjaman adalah mengikut jadual dan meningkat dari
  semasa ke semasa. Oleh itu, Badan-Badan Berkanun dan
  Agensi Awam Negeri digesa untuk berusaha bagi memastikan
  tanggungjawab pembayaran dividen kepada Kerajaan Negeri
  dapat ditingkatkan dan dilaksanakan. Sehubungan itu,
  tindakan drastik akan diambil termasuklah menghentikan
  kegiatan ekonomi, pelaburan, program atau projek yang tidak
  52 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  menghasilkan pendapatan tetapi menjadi beban kepada
  organisasi dan Kerajaan Negeri.
 124. Bagi merealisasikan pendekatan tersebut, Jawatankuasa
  Pengawalseliaan dan Pematuhan Tadbir Urus Korporat
  (JPPTUK) telah disusun semula bertujuan untuk memantau
  dan mengawasi pelaksanaan Kod Tadbir Urus Korporat
  terhadap Badan-Badan Berkanun dan Syarikat-Syarikat Awam
  Negeri termasuk prestasi Lembaga Pengarah.
 125. Peranan Badan-Badan Berkanun dan Agensi Awam Negeri
  amat signifikan kerana prestasi yang dicapai akan memberi
  impak terhadap kemajuan sosio ekonomi dan sumbangan
  hasil kepada Kerajaan Negeri. Setakat ini, Kerajaan Negeri
  telah menerima sejumlah RM111.1 juta dividen dan dijangka
  akan meningkat lagi di penghujung tahun ini.
 126. Pada kesempatan ini, Kerajaan Negeri mengucapkan syabas
  kepada Badan-Badan Berkanun dan Agensi Awam Negeri
  yang telah merekodkan keuntungan dan membayar dividen
  kepada Kerajaan iaitu Sabah Development Berhad,
  Perbadanan Pinjaman Sabah, Qhazanah Sabah Berhad,
  Sabah Energy Corporation Sdn. Bhd., Sawit Kinabalu Berhad,
  Progressive Insurance Berhad, Innoprise Corporation Sdn.
  Bhd., Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah, Tongod
  Plantation Sdn. Bhd., Saham Sabah Berhad, Tabin Wildlife
  53 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Holidays Sdn. Bhd. dan Desa Plus Sdn. Bhd. serta sumbangan
  daripada Korporasi Pembangunan Desa.
 127. Terima kasih juga kepada Badan-Badan Berkanun dan Agensi
  Awam Negeri yang telah membayar balik pinjaman tahunan
  kepada Kerajaan Negeri yang setakat November 2021
  berjumlah RM13.6 juta. Organisasi terlibat adalah Kota
  Kinabalu Industrial Park, Majlis Ugama Islam Sabah, Yayasan
  Usaha Maju, Perbadanan Baitulmal, Sabah Fish Marketing
  Sdn. Bhd., Sabah Air Aviation Sdn. Bhd., Perbadanan
  Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO) dan Koperasi
  Serbaguna Sanya Berhad (KOSAN).
  PENJAWAT AWAM
  Datuk Speaker,
 128. Perkhidmatan Awam merupakan nadi Kerajaan Negeri.
  Kerajaan perlu memastikan perkhidmatan awam berfungsi
  pada tahap kecekapan yang tinggi pada setiap masa dan
  mampu menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada
  semua lapisan masyarakat.
 129. Pelbagai program telah dirancang untuk menambah baik
  sistem penyampaian sejajar dengan keperluan norma baharu.
  54 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Penggunaan ruang digital perlu dimaksimakan untuk
  memastikan kecekapan dan keberkesanan tugas harian.
  Untuk itu, Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah
  RM56.44 juta bagi menaik taraf kemudahan digital untuk
  kegunaan penjawat awam.
 130. Manakala, sebanyak RM3.75 juta diperuntukkan di bawah
  Kementerian Kewangan dan Jabatan Perkhidmatan Awam
  Negeri. Peruntukan ini akan dibelanjakan untuk meneruskan
  agenda pembangunan Kerajaan Elektronik (e-Goverment) dan
  Program Pembangunan ICT. Sementara itu, dalam tempoh
  tahun 2022 hingga 2025, Kerajaan Negeri melalui Sabah Net
  akan terus menaik taraf talian internet ke semua pejabat
  Kerajaan kepada rangkaian fiber optik berkelajuan 30Mbps
  hingga 100Mbps.
 131. Bagi tujuan peningkatan kualiti, ilmu pengetahuan dan
  perkembangan kerjaya, Kerajaan Negeri memperuntukkan
  RM8.35 juta untuk menaja penjawat awam melanjutkan
  pelajaran di dalam bidang Sarjana dan Kedoktoran di universiti
  dalam dan luar negara yang terpilih.
  55 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Datuk Speaker,
 132. Penjawat awam juga tidak terkecuali daripada terkesan oleh
  pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, ia tidak
  melunturkan semangat untuk terus berkhidmat kepada
  Kerajaan bagi memastikan jentera pentadbiran berjalan
  dengan lancar. Oleh itu, bagi mengiktiraf jasa dan peranan
  para penjawat awam, Kerajaan Negeri bersetuju untuk
  memberikan bantuan khas sebanyak setengah bulan gaji
  dengan kadar minima RM1,000.00 kepada seramai 20,271
  orang penjawat awam negeri termasuk penjawat awam
  sementara, kontrak dan Pekerja Sambilan Harian (PSH) yang
  akan dibayar pada bulan Januari 2022. Di samping itu,
  Kerajaan Negeri juga akan membiayai kerja-kerja awalan
  pembinaan perumahan mampu milik kepada penjawat awam
  negeri. Saya berharap agar insentif ini akan memberi suntikan
  semangat kepada para penjawat awam negeri untuk berusaha
  lebih gigih demi meningkatkan mutu perkhidmatan kepada
  rakyat.
  56 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  KERJASAMA NEGERI DAN PERSEKUTUAN
  Datuk Speaker,
 133. Kerajaan Negeri juga mengalu-alukan dan berterima kasih
  kepada Kerajaan Persekutuan atas pemberian bantuan khas
  sebanyak RM700.00 kepada para penjawat awam
  persekutuan termasuk yang berkhidmat di Sabah. Peranan
  Kerajaan Persekutuan yang digerakkan oleh para penjawat
  awam persekutuan mempunyai nilai dan makna yang besar
  kepada pembangunan negeri.
 134. Sesungguhnya, Kerajaan Negeri amat menghargai komitmen
  dan bantuan berterusan Kerajaan Persekutuan bagi
  melonjakkan pembangunan negeri. Dalam pembentangan
  Belanjawan 2022, Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan
  sejumlah RM5.2 bilion perbelanjaan pembangunan bagi
  Sabah. Ia meliputi pembiayaan peruntukan bagi kemudahan
  asas, infrastruktur, bekalan air dan elektrik serta penjagaan
  kesihatan. Saya menyeru agar jabatan-jabatan Persekutuan
  dan Negeri dapat mempermudahkan proses kelulusan bagi
  memastikan projek-projek pembangunan dapat dilaksanakan
  seperti yang dirancang.
 135. Sungguhpun jumlah tersebut adalah satu peningkatan
  daripada belanjawan sebelumnya, namun kadar peruntukan
  57 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  pembangunan tersebut jauh daripada mencukupi untuk
  menampung keperluan utama di negeri ini. Kita memahami
  kedudukan kewangan semasa khususnya keutamaan bagi
  keperluan mendesak bagi peruntukan pemulihan ekonomi
  termasuk pelbagai bentuk bantuan berorientasikan rakyat
  yang akan turut dimanfaati oleh rakyat di negeri ini.
 136. Selain bersandarkan kepada peruntukan tahunan negeri dan
  persekutuan, Kerajaan Negeri melihat keperluan meletakkan
  fokus kepada pelaburan asing dan domestik sebagai enjin
  pertumbuhan ekonomi negeri. Usaha menarik pelaburan
  memerlukan strategi dan pendekatan khusus, antaranya
  mewujudkan persekitaran yang kondusif sama ada dalam
  bentuk polisi dan insentif kerajaan, serta kewujudan
  infrastruktur asas yang ekonomikal bagi pelabur.
 137. Atas sebab itu, sebagai strategi jangka panjang menangani
  kebergantungan pembangunan ekonomi negeri kepada
  belanjawan dana awam, Kerajaan Persekutuan perlu
  mengambil tindakan segera bagi menangani isu-isu legasi
  berhubung pembangunan infrastruktur di Sabah yang akan
  menjadi faktor pertimbangan para pelabur. Sehubungan itu,
  pendekatan khusus perlu digerakkan bagi memastikan projek
  berimpak tinggi perlu dilaksanakan dan disiapkan segera
  seperti Lebuhraya Pan Borneo dan penyediaan sumber
  tenaga serta rangkaian grid lengkap yang memenuhi tuntutan
  58 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  semasa bukan sahaja bagi keperluan industri malah keperluan
  harian rakyat di Sabah.
  Datuk Speaker,
 138. Kerajaan Negeri berkeyakinan tinggi Kerajaan Persekutuan
  memahami keperluan dan tuntutan pembangunan negeri dan
  rakyat di Sabah. Kita akan sentiasa meneruskan perundingan
  konstruktif melalui pelbagai platform di semua peringkat. Kita
  bersyukur kerana bukan sahaja RMKe-12 meletakkan
  komitmen untuk melonjakkan pembangunan Sabah sebagai
  salah satu daripada sembilan fokus utama, buat kali pertama
  dalam sebuah dokumen Rancangan Malaysia, jaminan dan
  komitmen dasar digariskan untuk menyelesaikan isu-isu
  tertangguh berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63).
 139. Kerajaan Negeri mengalu-alukan komitmen Kerajaan
  Persekutuan untuk meneruskan siri perundingan melalui Majlis
  Khas MA63. Pelbagai status kemajuan telah berjaya dicapai
  dan kita akan terus memantau dengan teliti untuk memastikan
  hak dan kepentingan negeri dapat ditunaikan.
 140. Sukacita saya ingin memaklumkan Dewan yang mulia ini
  bahawa rundingan di antara Kerajaan Negeri, Kerajaan
  Persekutuan dan PETRONAS bagi membincangkan
  Perjanjian Kerjasama Komersial atau
  59 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Commercial Collaboration Agreement (CCA) telah berjaya
  dimuktamadkan. Persefahaman dan persetujuan telah dicapai
  di antara kedua belah pihak sekali gus memastikan perjanjian
  CCA akan dapat ditandatangani dalam tempoh terdekat.
  Setelah sekian lama isu legasi berkaitan Akta Pembangunan
  Petroleum 1974 (PDA 1974) mendasari isu berkaitan minyak
  dan gas kita, Insya Allah, perjanjian ini akan membawa nilai
  dan makna yang lebih besar kepada Sabah. Sabah akan
  mendapatkan perkongsian hasil yang lebih besar (greater
  revenue sharing), penyertaan dan penguasaan yang lebih
  besar (greater participation and greater say) dalam hal
  berkaitan minyak dan gas.
 141. Sementara itu, Kerajaan Negeri dan PETRONAS telah
  membuat kajian bersama bagi menentukan nilai tambah
  industri gas yang boleh memberikan pulangan ekonomi jangka
  panjang untuk Sabah. Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk
  PETRONAS membina kemudahan gas asli cecair (LNG) yang
  berdasarkan konsep “nearshore” yang pertama di negeri ini
  iaitu di SOGIP. Di samping itu, Sabah juga akan mempunyai
  peruntukan gas untuk menyokong industri hiliran di negeri ini.
  60 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Datuk Speaker,
 142. Kita percaya bahawa isu berhubung hak dan kepentingan
  negeri yang melingkari hubungan kerjasama di antara
  Kerajaan Negeri dan Persekutuan selama ini akan dapat
  ditangani melalui perundingan dan muafakat atas semangat
  Keluarga Malaysia.
 143. Perjuangan ini adalah satu perjalanan panjang yang kita warisi
  daripada barisan pelopor pejuang terdahulu. Sekalipun
  mengambil masa, kita harus memastikan setiap langkah yang
  teratur rapi akan membawa nilai dan makna kemajuan. Jangan
  terbelenggu dengan retorika politik berpanjangan yang tidak
  membawa kita ke mana- mana. Jangan biarkan romantika
  sejarah semata-mata akhirnya membawa kita berundur jauh
  ke belakang. Jangan sesekali lupa di kala kita menuding jari
  telunjuk mencari silap orang lain, hakikatnya empat jari yang
  lain menuding tepat ke arah sendiri.
 144. Kita sentiasa mengalu-alukan dan menghargai kebersamaan
  semua pihak termasuk barisan pembangkang dalam agenda
  perjuangan ini. Hakikatnya, sebahagian besar daripada kita
  yang berada di Dewan yang mulia ini, termasuk yang di posisi
  pembangkang, pernah duduk sebagai Kerajaan sama ada di
  peringkat negeri mahupun persekutuan, juga ada yang pernah
  menjadi Menteri dan Ketua Menteri. Biar kita jujur dengan
  61 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  setiap kata-kata. Biar kita ikhlas dalam setiap tindakan. Biar
  sejarah menilai dan rakyat menjadi penentu.
  PENUTUP
  Datuk Speaker,
 145. Sebelum saya mengakhiri ucapan belanjawan ini, suka saya
  mengulangi beberapa perkara utama. Pertama, buat pertama
  kali dalam sejarah, hasil negeri tertinggi bakal dicatatkan bagi
  tahun 2021. Saya ingin menyeru semua jabatan pemungut
  hasil untuk menggalas dan melipatgandakan lagi usaha agar
  sasaran kutipan hasil RM4.912 bilion bukan sahaja dapat
  dicapai, bahkan dapat menembusi paras RM5 bilion, Insya
  Allah.
 146. Kedua, sebagaimana tema belanjawan ini, pemulihan
  ekonomi adalah kunci kepada kesejahteraan rakyat. Maka,
  semua pihak perlu memastikan semua program dan projek
  yang terkandung dalam Belanjawan Negeri dan Belanjawan
  Persekutuan 2022 dilaksanakan dengan segera untuk
  merangsang ekonomi. Manakala, semua agensi Kerajaan
  berkaitan perlu menganjak paradigma dan melaksanakan
  pendekatan yang lebih mesra pelabur. Demi perubahan yang
  lebih bermakna untuk membina Sabah yang lebih maju dan
  62 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  berjaya, kita memerlukan penglibatan segera para pelabur
  untuk merancakkan dan melonjakkan pertumbuhan ekonomi.
 147. Ketiga, peranan yang dimiliki oleh Kerajaan hari ini adalah
  bersandarkan kepada mandat rakyat. Di kala pembentangan
  belanjawan setiap tahun, kita berbicara tentang nilai
  melibatkan ribuan juta ringgit. Adalah menjadi peranan semua
  pihak, anggota pentadbiran dan penjawat awam, untuk
  memastikan bukan sahaja jumlah besar ini dibelanjakan
  dengan penuh hemah, malah nilai dan maknanya tidak hanya
  dapat didengar, tetapi harus dapat dilihat dan dirasai oleh
  rakyat di akar umbi. Hasil negeri adalah amanah rakyat yang
  dipertanggungjawabkan kepada Kerajaan.
  Datuk Speaker,
 148. Negeri ini adalah milik semua, setiap anak Sabah. Masa depan
  tanah air tercinta ini adalah tanggungjawab semua. Negeri ini
  tidak akan maju dalam erti kata sebenar sekiranya masih ada
  warganya yang terpinggir. Saya mengajak semua anak Sabah
  untuk bersama-sama membangunkan negeri, sederap
  selangkah menjayakan Hala Tuju Sabah Maju Jaya.
  63 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
  Makan mangga cicah berlada,
  Bersila santai tepian paya,
  Pemimpin dan rakyat berpisah tiada,
  Membawa Sabah ke puncak jaya.
  Pesona Kinabalu seindah nama,
  Gunung Tertinggi di Asia Tenggara,
  Sabah Maju Jaya impian bersama,
  Ekonomi Pulih, Rakyat Sejahtera.
  Datuk Speaker,
 149. Cabaran di hadapan kita adalah membawa anak-anak Sabah
  untuk bangkit memulihkan ekonomi yang terkesan akibat virus
  COVID-19. Mari kita bersama, bekerja sehabis baik, sepenuh
  jiwa dan raga demi masa depan Sabah yang lebih maju dan
  berjaya. Rintangan di hadapan kita masih belum berakhir, kita
  masih hidup dilingkari pandemik, kita mesti bersedia hidup
  bersama COVID-19, kita harus terima norma baharu, bersama
  kita patuhi SOP. Kita Jaga Kita, Kita Tetap Menang.
  64 Belanjawan 2022 Sabah Maju Jaya
 150. Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini untuk
  mengucapkan selamat menyambut perayaan Hari Krismas
  kepada semua Ahli-Ahli Yang Berhormat, penjawat awam dan
  warga Sabah yang beragama Kristian dan selamat
  menyambut Tahun Baharu 2022 kepada semua.
  Datuk Speaker,
  Saya moho

Tinggalkan komen

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: